Klantonderzoek

25 okt 2011

Hoe ziet u de bibliotheek?

Welke emoties roept de bibliotheek bij u op? Wat ziet u als sterke en zwakke punten van uw bibliotheek? Dit zijn vragen uit het onderzoek naar het imago van de bibliotheek.

In juni 2011 is een Biebpanel gehouden over ons imago. 192 panelleden hebben de vragenlijst ingevuld (= een respons van 32%). 63% hiervan bezoekt de Centrale Bibliotheek. Om de mening van de leden te vergelijken met niet-leden zijn 503 niet-bibliotheekleden gevraagd.

 
25 okt 2011

Klanten denken mee

De blog klantonderzoek is bedoeld om u te informeren over de uitkomsten van klantonderzoeken. Naast de uitkomsten zult u op de hoogte worden gehouden van verbeteracties die n.a.v. de uitkomsten zijn doorgevoerd.

Sinds 2010 doet Bibliotheek Rotterdam mee aan Biebpanel. Dit is een online panel van een ongeveer 600 bibliotheekleden, dat een aantal keer per jaar wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen. Deze vragen gaan over bijvoorbeeld de collectie of over de website.