woordenschatontwikkeling

27 mrt 2014

15 minuten lezen = 1000 nieuwe woorden in een jaar!

Lees de column van Adrie Bolijn over Vrij Lezen. Adrie is directeur en en bestuurslid van De Mare, Stichting openbaar basisonderwijs in Salland. Daarnaast maakt hij deel uit van de Adviesraad voor de Bibliotheek op school.

 
15 okt 2013

Geletterdheid en schoolsucces

Anneke Smits en Erna van Koeven van de hogeschool Windesheim werken in de leerkring 'Geletterdheid en schoolsucces'. Voor Pabo en Master SEN houden zij zich bezig met de verbanden tussen lezen, schrijven en leren.  Ze onderzoeken de verbanden en ontwerpen evidence based interventies voor het onderwijs. Op hun blog lichten ze toe  waar ze allemaal mee bezig zijn, zoals:

 
20 jan 2012

Interactief voorlezen doe je zo!

Kleurplaat verhaal voorlezenLeraar24 is een online platform van, voor en door leraren, bedoeld om hen te ondersteunen bij het uitoefenen van hun beroep.

De website biedt informatie rondom talloze thema's. Elk thema is uitgewerkt in informatieve video's die samen met verdiepende informatie een dossier vormen. Eén van de dossiers is Voorlezen en vertellen in de klas, met als onderdeel Interactief Voorlezen 1)

In de bijbehorende video ziet u Margreet Moolenijzer. Zij is leerkracht op Basisschool Samenspel in Amsterdam. Zij laat zien hoe interactief voorlezen wordt vormgegeven in groep 3.