w.f. hermans

08 mei 2015

Erasmus en blote borsten

Lof der Zotheid is het enige boek van Erasmus met illustraties. Dat komt goed uit, want één plaatje zegt vaak meer dan 480 woorden. De afbeeldingen zijn niet van Erasmus zelf, maar van een leerling die in zijn schoolboek tekende. Alleen was het wel een leerling met talent voor tekenen. Om deze reden is hij ook wereldberoemd geworden.

 
01 mrt 2015

Ik heb altijd gelijk

Onlangs verscheen onder de titel De zanger van de wrok het tweede deel van de Hermans-biografie van de hand van Willem Otterspeer. Hiermee is het leven van Hermans in zo’n 2000 pagina’s opgetekend. Overal waar Hermans kwam ontstond onrust en ruzie. Het verschijnen van het eerste deel van deze biografie geschiedde geheel in stijl: alom kritiek en verwijten.

 
23 okt 2012

Een plankje Hermans 2

Deel twee van collega Alek's Hermansplankje:

 

 

Dick Baartse en Bob Polak (red.) - Het grote Willem Frederik Hermans boek

Een nogal dik boek. Het is in 2010 uitgebracht en ik heb het enige tijd terug voor een gering bedrag op een markt gekocht. ‘Het grote Willem Frederik Hermans boek’ is een verzameling artikelen uit het Hermans-magazine en de WFH-verzamelkrant. Hermans zelf wilde niets met deze blaadjes te maken hebben. Ik begrijp wel waarom.