wereldoorlog

26 aug 2014

100 jaar geleden trok de Eerste Wereldoorlog aan ons voorbij…

Als op 4 augustus in België de eerste Duitse soldaten de grens overtrekken is de oorlog een feit. In de dagen ervoor hebben verschillende Europese landen elkaar formeel de oorlog verklaard… De Nederlandse neutraliteit werd in deze oorlog gerespecteerd.

 
06 aug 2014

Muziek tijdens de eerste wereldoorlog

Het uitbreken van de eerste wereldoorlog wordt dit jaar, honderd jaar later, volop herdacht in boeken, documentaires, krantenartikelen etc. De impact op de muziek uit die tijd krijgt o.a. aandacht in het programma van het Gergievfestival in Rotterdam op 12,13 en 14 september. De muziekkeuze laveert daarbij tussen twee uitersten, tussen die van escapisme en omgaan met trauma’s. Richard Strauss is met de sprookjesachtige opera 'Die Frau ohne Schatten' exponent van de eerste tendens, terwijl Alban Berg’s opera 'Wozzeck' het drama uitbeeldt van een getraumatiseerde soldaat, die zijn vrouw vermoordt. Toch vinden we in de Franse muziek veel meer voorbeelden van directe verwijzingen naar de oorlog dan bij de Duitse muziek. Ravel bijvoorbeeld droeg elk deel van zijn 'Le tombeau de Couperin' op aan een omgekomen vriend.  En zijn pianoconcert voor de linkerhand, geschreven voor de pianist en oorlogsinvalide Paul Wittgenstein zou zonder die oorlog nooit geschreven zijn.