toekomst

05 jan 2017

Het einde der tijden (De Boekenneus Alek Dabrowski)

De Boekenneus steekt zijn neus graag in boeken. Hij leest fictie en non-fictie en heeft een neus voor actuele verhalen en levenslessen in de literatuur. De boekenneus is Alek Dabrowski. 
 
 
29 jan 2014

De toekomst van de Bibliotheek

Sommige mensen voorspellen dat de bibliotheek over een aantal jaren niet meer bestaat, maar de panelleden van de Bibliotheek Rotterdam geloven daar niet in. Acht op de tien panelleden denken dat de openbare bibliotheek er in 2023
nog is, net als in het totale landelijke Panel.

 
26 okt 2011

Gedrukte krant in Amerika bestaat over 6 jaar niet meer

De gedrukte kranten zullen verdwijnen, volgens  Francis Gurry, hoofd van de World Intellectual Property Organization, in een interview met de Zwitserse krant La Tribune de Genève.  In de Amerika zal de gedrukte krant in zijn huidige vorm volgens Gurry al over 6 jaar zijn verdwenen.

 
25 mei 2011

Boek zal niet verdwijnen

Op het congres "The Unbound Book, dat van 19 t/m 21 mei werd gehouden in Amsterdam en den Congres The Unbound Book 2011Haag, waren sprekers het niet altijd met elkaar eens. Wel waren zij allen van mening dat er nog wel toekomst is voor het  boek.
Volgens hoogleraar van de UvA, Arianne Baggerman, is het fysieke boek onvervangbaar door digitale tekst, omdat de fysieke boeken fungeren als 'stepping stone' voor het geheugen.

De Noorse Anne Mangen vroeg aandacht voor de onbewuste handelingen bij het lezen van een gedrukt boek, die mogelijk van invloed zijn op de leeservaring.