Open Boek

16 sep 2011

Cursus Open Boek

De cursus Open Boek die leerkrachten opleidt tot leescoördinatoren, is een kans voor bibliotheken om beter en structureel samen te werken met het primair onderwijs. Opgeleide leescoördinatoren zijn belangrijke gesprekspartners om leesbevordering op school samen vorm te geven. Om deze reden is de cursus onderdeel van het traject Kunst van Lezen / Bibliotheek op de basisschool.