muziekles

07 sep 2016

Een selectie van blogs voor het muziekonderwijs op school

Op deze blog tref je meer dan 400 artikelen aan over nieuwe ontwikkelingen rond ‘muziek maken’ , bestemd voor een breed publiek. Je treft er informatie aan over bijzondere muzikale apps voor tablets, maar ook over bronnen van digitale bladmuziek of over de effecten van ‘muziek maken’ op de ontwikkeling van het kind. Welke artikelen zijn nu ook te gebruiken voor muzieklessen op school, als achtergrondinformatie of met  concrete les ideeën ? Ik heb er een aantal op een rij gezet:

 
16 mrt 2016

Met Noteflight online muziek vastleggen in noten en delen met anderen

(laatst bijgewerkt 7 juni 2017) Noteflight biedt veel meer dan de standaard muzieknotatieprogramma’s:

 

 
23 jul 2015

Muziekles op middelbare school bevordert taalvaardigheid

Het tienerbrein is voor het aanleren van een nieuwe taal indirect gebaat bij het volgen van muzieklessen . Muziekles zorgt ervoor dat leerlingen gevoeliger worden voor details en structuur in geluid en muziek. Onderzoek, waarbij drie jaar lang leerlingen werden gevolgd, wijst uit, dat het vermogen om een nieuwe taal te leren bij de kinderen, die muzieklessen hadden gevolgd groter was dan bij kinderen die in dezelfde tijd fitnesslessen bijwoonden.

 
02 jul 2014

Organiseer je gitaarlessen met de app Guitar Notes

Bijna iedere gitaarleraar herkent het wel.  Er bestaat geen enkel lesboek , dat volledig tegemoetkomt aan de specifieke  wensen en capaciteiten van elke individuele leerling.  Het komt er in de praktijk op neer dat je her en der materiaal verzamelt, boeken en losse prints en aantekeningen voor elk van je leerlingen. Dat bracht  Ryan Lendt ertoe een app te ontwikkelen, Guitar Notes, die vooral bedoeld is voor het organiseren van muzieklessen en lesmateriaal, bestemd voor zowel docent als leerling.  Het is geen technisch geavanceerde app maar helemaal ontwikkeld vanuit en afgestemd op de dagelijkse lespraktijk. Je kunt er op een geordende manier notities in maken, tabulatuur en accoorddiagrammen of pdf’s toevoegen. Uit de reacties op de appstore blijkt dat ook bandleden er ten behoeve van optredens er ook profijt van hebben. Een paar screenshots en een videodemo:

 
25 jun 2014

Positief effect muziekles op jonge leeftijd biologisch verklaard

MRI hersenscans tonen een mogelijke biologische relatie aan tussen muziekles op jonge leeftijd en een verbeterde werking van de hersenen ten aanzien van uitvoerende functies, zoals het schakelen tussen verschillende taken, oplossen van problemen en snel verwerken van informatie, bij zowel kinderen als volwassen.

Er wordt van tijd tot tijd onderzoek gedaan naar de effecten van het maken van muziek op leerprestaties, op cognitieve vaardigheden.  De resultaten lijken positief uit te pakken, maar dat je van muziek maken altijd slimmer wordt is lastig hard te maken. Volgens hoogleraar Muziekcognitie Henk Jan Honing is er maar één onderzoek, waarbij je mag aannemen dat het IQ van kinderen, die een jaar lang muziekonderwijs kregen, meer was gestegen dan bij kinderen- met dezelfde achtergrondkenmerken- , die dat muziekonderwijs niet kregen.

 
29 okt 2013

Youtubefilmpjes als ondersteuning bij gitaarles

Het leren bespelen van een muziekinstrument, zoals een gitaar, verloopt lang niet altijd meer via de docent, die de leerling louter met behulp van fysieke bladmuziek oefeningen meegeeft, laat voorspelen en daarop aanwijzingen geeft. Soms kan een beroemde instrumentalist op Youtube bepaalde speeltechnieken, houdingen net weer anders of aansprekender uitleggen dan de docent en de leerling kan het op zijn gemak meerdere keren thuis bekijken.

 
26 mrt 2013

Een strijkinstrument leren bespelen bij het Rotterdams Hellendaal Muziekinstituut

"Jong geleerd, oud gedaan" Dat is de aanhef van de homepage van het Rotterdams Hellendaal Instituut en en dan gaat het uiteraard om het bespelen van een muziekinstrument. Hoe eerder er begonnen wordt met het ontwikkelen van muzikale vaardigheden, des te hoger is het niveau dat kan worden bereikt. Jonge kinderen zijn veel flexibeler in het leren dan ouderen.

Het Rotterdams Hellendaal Muziekinstituut is een muziekopleiding, die zich speciaal richt op jeugdige violisten, altviolisten, cellisten en contrabassi in de leeftijd van 4 tot 19 jaar. Hier kunnen ze spelenderwijs kennis maken met strijkinstrumenten. Door de gedegen opleiding en de verantwoorde begeleiding is er alle ruimte voor ontplooiing van hun talenten en blijft het plezier in het maken van muziek bewaard. Deze aanpak is voor Nederland uniek.

Lesmethode

 
20 nov 2012

Beter luisteren dankzij muziekles

Wie ooit muzieklessen heeft gevolgd, kan beter geluiden onderscheiden in een lawaaiige omgeving. Dit effect blijft op langere termijn bestaan, ook als de muzieklessen al enige tijd achter de rug zijn. Dat hebben onderzoekers van de Northwestern University in Chicago ontdekt.

 
13 sep 2012

Muziekeducatie in het basisonderwijs

Muziek telt! heeft een boek samengesteld over muziekeducatie in het basisonderwijs, met portretten van zes muzikale schoelen, een essay van Marcel van Herpen (projectleider van het expertisecentrum voor ervaringsgericht onderwijs Nederland), een interview met Tineke van der Steen (leraar van het jaar 2009) en een samenvatting van de uitkomsten van het onderzoek dat bureau IVA deed naar muziekeducatie in het basisonderwijs.

 
02 jul 2012

Muziekles in het eerste levensjaar goed voor het kind

Kinderen die al op vroege leeftijd muzieklessen krijgen, lachen meer, kunnen beter communiceren en reageren kalmer in onbekende situaties, zo blijkt uit een onderzoek van Ontario’s McMaster University. Zij raden aan om al vanaf één jaar actief bezig te zijn met muziek. Jaja, daar ga je dus, gebukt onder de blokfluitlessen van je kinderen!