klantonderzoek

19 mei 2017

Leuker kunnen we het niet maken…

In de afgelopen maanden hebben veel leden en niet-leden binnen onze bibliotheken hulp gekregen bij hun belastingaangifte. In samenwerking met verschillende maatschappelijke partners maken we het iets makkelijker.

 
30 mrt 2017

Lezen ze meer op Mars of op Venus?

Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus, zeggen ze weleens. De Amerikaanse auteur John Gray heeft zelf een hele boekenreeks gewijd aan die veronderstelde tegenstelling tussen mannen en vrouwen.

 
10 feb 2017

Resultaat Biebpanel “toekomstvisie”

In het landelijke Biebpanelonderzoek van eind 2016 stond de toekomst van de bibliotheek centraal. De hoofdvraag was: “Hoe ziet de bibliotheek er over 10 jaar uit?”

In tien jaar kan veel veranderen. Tien jaar geleden was Bibliotheek Rotterdam bijvoorbeeld nog onderdeel van de gemeente, waren er nog geen ebooks beschikbaar en ontsnapte Bokito uit zijn verblijf. Er is veel veranderd, maar veel is ook hetzelfde gebleven. Boeken en betrouwbare informatie zijn nog steeds belangrijke hoekstenen van de bibliotheek.

 
31 okt 2016

Biebpanel: Beoordeling actualiteit en omvang van de collectie

Het derde onderzoek binnen het Biebpanel had als onderwerp de Collectie van de Bibliotheek.

 
13 jul 2016

Uitstekende score algemene tevredenheid in Biebpanel

Elk kwartaal voeren we een panel-onderzoek uit onder onze leden. Het eerste onderzoek van 2016 ging over de algemene tevredenheid. Maar liefst 92% geeft ons een rapportcijfer van 7 of hoger.

 
30 jan 2016

Communicatie goed beoordeeld in klantonderzoek Biebpanel

Een van de belangrijkste rollen van Bibliotheek Rotterdam is die van gids in de grote hoeveelheid beschikbare informatie. We willen leden inspiratie bieden en ze wijzen op boeken, informatie en evenementen die aansluiten bij hun interesses. Dit doen we bijvoorbeeld via onze medewerkers, de nieuwsbrief, de website en sociale media.

Het derde onderzoek binnen het Biebpanel van 2015 had als onderwerp deze communicatie. De nadruk lag hierbij op de online communicatie.

 
17 jul 2015

Ontmoeten of verblijven?

Komt u naar de Bibliotheek Rotterdam om te snuffelen en materialen te lenen? Of juist om te verblijven en mensen te ontmoeten? Deze vragen stonden centraal in het tweede Biebpanel onderzoek van 2015. Concreet zijn in dit onderzoek het belang, de tevredenheid en de behoeften ten aanzien van de ontmoetings- en verblijfsfunctie van de Bibliotheek Rotterdam onderzocht. Het onderzoek biedt de bibliotheek inzicht in hoe de ontmoetings- en verblijfsfunctie verder vorm kan krijgen.

 
01 apr 2015

Resultaten onderzoek Nederland Leest

In dit onderzoek is de bekendheid, de mate
van belang, de deelname en de waardering van diverse boek gerelateerde campagnes en acties getoetst, met specifieke aandacht voor Nederland Leest 2014. Dit onderzoek biedt bibliotheken inzicht in de mate waarin panelleden het belangrijk vinden en waarderen dat de bibliotheek participeert in campagnes en acties waarin boeken of het lezen centraal staat.

 
22 jan 2015

Digitale dienstverlening

Bibliotheek Rotterdam verwelkomt dagelijks veel bezoekers in vestigingen door de hele stad. Maar steeds meer mensen komen ook langs in de digitale bibliotheek, die altijd open is. Je kunt thuis  zoeken in de catalogus, reserveren, verlengen, e-books lenen of in de agenda kijken of er iets leuks te doen is in de bibliotheek.

De website is en blijft de belangrijkste digitale dienst van de bibliotheek. Maar hoe waardeert het Biebpanel de website en de overige digitale diensten? Deze vraag staat centraal in het derde BiebPanel ondezoek van 2014: digitale dienstverlening van de bibliotheek Rotterdam.

 

 
31 okt 2014

Kunt u het vinden?

Komt u gericht voor een specifieke titel naar de bibliotheek? Of laat u zich juist inspireren door het aanbod en nemen zij materialen mee die ze niet van plan waren om te lenen? Deze vragen stonden centraal in het tweede Biebpanel onderzoek van 2014 waar gekeken werd naar de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek.