klanten

15 okt 2015

Maatschappelijke waarde van de bibliotheek is hoog

Voor veel leden is de bibliotheek de plek om informatie te zoeken, boeken te lenen of een culturele activiteit bij te wonen. Maar welke waarde heeft de bibliotheek voor de leden en bezoekers of voor de Rotterdammer? Over deze vraag gaat het Biebpanel-onderzoek naar maatschappelijk waarde.

Deze waarde is zichtbaar op vijf grote onderwerpen: ontspanning & inspiratie, economisch welzijn, persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en sociale binding. Op alle vijf de onderwerpen ziet u als panellid dat de waarde die de bibliotheek biedt groot is. Dit is een mooi resultaat, dat opnieuw laat zien hoe belangrijk de bibliotheek is voor onze stad.

 
24 apr 2014

Ode aan de onbekende klant

Een tijdje geleden ben ik verhuisd in de bibliotheek. Van het ene naar een ander kantoor. Mijn nieuwe werkplek grenst aan de krantenzaal in de Centrale Bibliotheek. Het is geen echte leeszaal, zoals vroeger, maar een open ruimte met leestafels en leesstoelen die een derde van de eerste verdieping beslaat.

 
11 apr 2014

Het imago van de bibliotheek

Het laatste onderzoek van 2013 ging over ons imago. Hoe ziet u ons? En wat voor beeld heeft u van de bibliotheek? De vragenlijst is ook voorgelegd aan een panel van niet-leden. Net zoals bij eerder onderzoek (uit 2011) is boeken nog steeds demeest genoemde spontane associatie (bijna 50%). Dit was hetzelfde in 2011. Onder de niet-leden is dit zelfs 56%. Andere spontane reacties zijn informatie (30%) en een bepaalde sfeer/gevoel (26%). Al deze reacties roepen bij u een positief beeld op. In vergelijking met het landelijke panel (dus van alle andere bibliotheken) bent vaker positief over het aanbod, maar wat minder vaak positief over de service/personeel.

 
15 jan 2013

Zo tevreden bent u

Als u dit leest bent u waarschijnlijk een vrouw. Dat zit zo: 65% van onze biebpanelleden is vrouw, 35% is man. Die verhouding zien we terug onder onze bibliotheekleden. Dus gaan wij er bij de bibliotheek vaak van uit dat 'de klant Koningin is'.

Deze keer is uw tevredenheid over onze dienstverlening onderzocht, onder andere tevredenheid over openingstijden, de website en de collectie.

U bent over het geheel genomen goed te spreken over onze dienstverlening (68% is tevreden tot zeer tevreden). Maar dat neemt niet weg dat er punten zijn die verbeterd kunnen worden.

 
25 okt 2011

Hoe ziet u de bibliotheek?

Welke emoties roept de bibliotheek bij u op? Wat ziet u als sterke en zwakke punten van uw bibliotheek? Dit zijn vragen uit het onderzoek naar het imago van de bibliotheek.

In juni 2011 is een Biebpanel gehouden over ons imago. 192 panelleden hebben de vragenlijst ingevuld (= een respons van 32%). 63% hiervan bezoekt de Centrale Bibliotheek. Om de mening van de leden te vergelijken met niet-leden zijn 503 niet-bibliotheekleden gevraagd.

 
25 okt 2011

Klanten denken mee

De blog klantonderzoek is bedoeld om u te informeren over de uitkomsten van klantonderzoeken. Naast de uitkomsten zult u op de hoogte worden gehouden van verbeteracties die n.a.v. de uitkomsten zijn doorgevoerd.

Sinds 2010 doet Bibliotheek Rotterdam mee aan Biebpanel. Dit is een online panel van een ongeveer 600 bibliotheekleden, dat een aantal keer per jaar wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen. Deze vragen gaan over bijvoorbeeld de collectie of over de website.