iPad

18 feb 2013

Wat je zingt of speelt op een instrument zie je direct terug in muzieknoten

Met ScoreCloud Express (€0,99), ontworpen voor de iPhone, wordt een melodie, die je zingt of speelt op een instrument  direct omgezet in bladmuziek, een unieke app!

De muzieknoten zijn dan compleet voorzien van sleutel, maatsoort en tempoaanduiding. Het is vooral bedoeld om snel muzikale ideeën vast te leggen voor jezelf en online te delen musicerende vrienden. Zie een uitgebreide test op de website van Technology in Music Education. Bekijk de video hoe het werkt:

 
04 feb 2013

De iPad laat je meespelen met een orkest

Je speelt in een orkest een blaas- of een strijkinstrument. Oefenen doe je thuis, alleen op die ene partij.  De iPad app Weezic biedt je de mogelijkheid met een virtueel orkest mee te spelen, waar jou aandeel in de muziek is weggelaten. Het programma is daarnaast zo ingesteld dat je je partij kunt isoleren uit de gehele orkestmuziek en als zelfstandige muziek kunt beluisteren. Lastig te spelen muziek kan je ook vertragen om het oefenen te vergemakkelijken. Ook kun je fragmenten eruit lichten en die steeds herhalen. De makers van deze app noemen het ‘augmented’ bladmuziek. Er zitten nu nog maar 14 werken in de app, maar het is de bedoeling er veel meer te gaan aanbieden. Gebruikers kunnen voorstellen  indienen voor nog ontbrekende orkestwerken.

De App werkt op een iPad vanaf versie iOs 6, dus de iPad 1 komt niet in aanmerking voor dit programma.

 
30 jan 2013

iPad herkent handgeschreven muzieknoten

De app Think music voor de iPad wil met een minimum aan technische kennis muzikanten, componisten in staat stellen mooie gedrukte partituren te produceren. Dat gebeurt dan op basis van noteninvoer via je handschrift op het touchscreen, via een aangesloten keyboard of midicontroller of via een pianokeyboard op het touchscreen van de iPad. Kijk voor een impressie naar het volgende filmpje:

 

 
07 jan 2013

Muziekboek wordt interactive Book

Afgelopen december verschenen voor het eerst muzikale instructieboeken in de vorm van interactive of iBooks van Nederlandse makelij.  Een trend die ook de geijkte distributiekanalen op zijn kop zet. Veel muzikanten beschikken inmiddels over een iPad. Dat gegeven en de multimediale eigenschappen van het iBook brachten saxofonist, arrangeur en bandleider Arie Kuit ertoe zich als pionier te begeven op het pad van uitgever, gespecialiseerd in iBooks.  Dit initiatief leverde hem tevens de welwillende ondersteuning van de Buma/Stemra op. Het interview met hem leverde vooral een 'kijkje in de keuken' op van het 'nieuwe uitgeven'. Ik besteed er zo uitgebreid aandacht aan omdat het een trend lijkt te worden in de uitgaven van muziekboeken. Ook internationaal gezien behoort hij met zijn muziekuitgaven in de vorm van iBooks tot de koplopers. In de toekomst willen wij als bibliotheek dit soort uitgaven in ieder geval ter inzage aanbieden. Met Apple zijn (nog) geen overeenkomsten gesloten die het tijdelijk uitlenen mogelijk maakt.....

 
23 dec 2012

Cubase voor de iPad

Het kon niet uitblijven. Cubase gold altijd al als een van de meest toonaangevende en veelzijdige digitale meersporen audio-werkstations. Nu is er ook een basisvariant voor de iPad, Cubasis, met de touchscreenmogelijkheden vooral gericht op snelheid en gemak. Een eerste aanblik laat meer functionaliteit zien dan Garageband, de meest  populaire sequencer voor de iPad tot nu toe.

 
11 dec 2012

Het orkest ontleed via de iPad

In een tijd van drastisch snijden in de omroepensembles is het niet verwonderlijk, dat een tvprogramma als Maestro op een voor ieder aansprekende manier inzicht tracht  bij te brengen in de taak van de dirigent en daarmee ook in de werking en dynamiek van een symphonieorkest. Dat maakt de kans tegelijkertijd groter dat orkestrale muziek meer gaat leven bij het brede publiek. Ook de voor de iPad gemaakte app ‘het Orkest’ probeert bij te dragen aan de verdieping van de muzikale belevenis van orkestmuziek, het doorgronden van het soms complexe samenspel van al die verschillende instrumenten ...

 
11 dec 2012

Concert voor iPad en Orkest

Een concert waarin akoustisch en electronisch geluid samen opgaan. En dan hebben we het niet over een orkest in combinatie met een traditionele synthesizer, maar over de iPad, waarin de controle over het geluid plaatsvindt via het aanraakscherm. Dat maakt dit eerste serieuze concert voor iPad en orkest zo uniek. Componist Ned McGowan putte de specifieke mogelijkheden van de op de iPad gebruikte 'syntheziser' apps* passend uit. Het concert was afgelopen oktober te horen in Rotterdam en Amsterdam en werd uitgevoerd door Sinfonia Rotterdam met Susanna Borsch aan de iPad. Kijk en luister naar een aantal fragmenten:

 
01 dec 2012

Ladida geeft zefs een valse stem glans

Je zingt even een zelf verzonnen tekst met melodie in en Ladida (voor de iPad,iPhone, €2,49) zet er niet alleen een passende begeleiding bij maar corrigeert ook nog mogelijke valse tonen, kijk en luister vooral naar de demo:

Zie ook elders op deze blog:

 

 
21 nov 2012

Muziek maken 2.0 met Scape van Brian Eno

Als er iets als web 2.0 bestaat dan met het verschijnen van Scape (€4,99) ook muziek 2.0. Het is geen traditioneel gecomponeerd muziekstuk, in de zin dat alles vastgelegd is. De luisteraar is hier tevens medecomponist en uitvoerder. Bedenkers Brian Eno en Peter Chilvers gebruiken daarbij de iPad als platform. Brian Eno was keyboardspeler bij Roxy music en experimenteerde al in de jaren 70 met muziek. Hij wordt beschouwd als de uitvinder van Ambient Music.

In deze app ga je als luisteraar aan de slag met het ordenen van visuele elementen die ieder op zich een eigen klankwereld vertegenwoordigen, ze reageren ook steeds anders op elkaar. 
Kijk en luister naar de uitleg op de  volgende video:

 
14 nov 2012

De geprepareerde piano van John Cage binnen handbereik

Honderd jaar geleden werd John Cage geboren. Hij ontpopte zich tot een van de grootste vernieuwers in het componeren van ‘klassieke’ muziek.

Daarbij borduurde hij voort  op de eveneens avantgardistische verrichtingen van Anton Webern en Eric Satie. Niet melodie en harmonie, maar vooral klankleur en ritme waren voor hem belangrijke muzikale fundamenten. In dat licht moeten we ook de geprepareerde piano , de ‘prepared piano’, zien. Hij bedacht die toen hij in 1946 een slagwerkstuk moest schrijven voor een ruimte waarin alleen een piano stond. Dat werden zijn ‘Sonatas and Interludes’. Hij plaatste  schroefjes, moertjes, spijkers, gummetjes, stukjes papier en vele andere materialen tussen en onder de snaren en schreef hierbij dikwijls zeer nauwkeurig voor welke soort en lengte of dikte nodig was en waar deze hulpmiddelen geplaatst dienen te worden om het gewenste effect te bereiken.

Die geluiden zijn mede naar aanleiding zijn 100e geboortedag nu virtueel beschikbaar via een app voor diverse mobiele apparaten.