geschiedenis

16 jun 2015

Bibliotheek Rotterdam in de loop der jaren

In 1604 wordt door Rotterdam de eerste 'publycke bibliotheke' ofwel 'Bibliotheca Laurentiana' in de Laurenskerk ingericht. Toch duurt het nog tot 1869 tot archivaris J.H. Scheffer de grondslag legt voor de huidige bibliotheek. Eind negentiende eeuw zit de bibliotheek in het pand van Museum Boymans. Hier kunnen bezoekers twee keer per week boeken inzien. Al snel wordt deze locatie te klein en vestigt de bibliotheek zich in 1907 aan het Van Hogendorpsplein. Als in 1923 ook dit pand te klein is, wordt een pand betrokken aan de Nieuwe Markt.

 
26 aug 2014

100 jaar geleden trok de Eerste Wereldoorlog aan ons voorbij…

Als op 4 augustus in België de eerste Duitse soldaten de grens overtrekken is de oorlog een feit. In de dagen ervoor hebben verschillende Europese landen elkaar formeel de oorlog verklaard… De Nederlandse neutraliteit werd in deze oorlog gerespecteerd.

 
10 mrt 2014

In de bioscoop: Kenau

De film hebben we nog niet, maar we wel een leuk stapeltje boeken over Kenau. Wie de film al gezien heeft, kan nog eens rustig nalezen hoe het zat en wie hem nog niet gezien heeft kan vast in de stemming komen.

 

 

 

 

 
20 feb 2013

Jacques Vriens anders dan anders | Strijd om de kathedraal

Anders dan anders
Een historisch boek van Jacques Vriens is best bijzonder. Meestal schrijft hij verhalen die zich afspelen op en rond school zoals Meester Jaap of Achtste groeperen huilen niet.  Strijd om de kathedraal lijkt dus een beetje vreemde eend in de bijt. Toch is het een heel herkenbaar Vriens-boek. Leuk om zelf te lezen en om voor te lezen.

 
22 jan 2013

De geschiedenis van de Italiaanse populaire muziek deel 1

De onlangs verschenen cd-cassete Italiano samengesteld door Vic van de Reijt bracht me op het idee een aantal blogs te wijden aan de geschiedenis van de Italiaanse populaire muziek. Ik was altijd al een fan van o.a. Lucio Dalla, maar het aardige van deze cd is dat het met name veel oude hits uit de vergetelheid heeft gehaald. Ik werk in Bibliotheek Rotterdam, dus ik heb eveneens waar mogelijk een link gelegd naar de uitgebreide bladmuziek- en cd/dvdcollectie. Wellicht zijn er  muzikanten of bands, die zich willen wagen aan het karakteristieke en soms aanstekelijke Italiaanse repertoire? Ik verwijs daarbij ook naar Nederlandstalige covers, welke misschien niet meteen als oorspronkelijk Italiaans overkomen.

 
11 okt 2011

Fotomateriaal voor lessen geschiedenis over WO II

Alexander Klöpping (@alexandernl) twitterde erover en Pedro De Bruyckere en Bert Smits schreven er een blog over; de website The Alantic. Deze website heeft een onderdeel World War II in Photo's met heel veel bruikbare foto's voor de lessen geschiedenis.

 
29 sep 2011

Canon van Zuid-Holland

Als geinteresseerd bent in cultuur of geschiedenis, of u bent leerkracht basisionderwijs of docent geschiedenis kent u ongetwijfeld de website over de canon van Nederland entoen.nu. Wist u ook dat er Zuidhollandse canon  bestaat?