europa

24 apr 2017

Over Europa

Sinds 1999 werkzaam bij Bibliotheek Rotterdam; momenteel werkzaam als Specialist Mediawijsheid voor het district Oost. Ik ben eveneens werkzaam als Specialist Europa* voor het informatiecentrum Europe Direct in de Centrale Bibliotheek.

Daarnaast draag ik met heel veel plezier een steentje bij aan het Radio Rijnmondprogramma Vraag het de Bieb.

Mijn blogs zullen vaak over informatie zoeken, vinden en beoordelen gaan.

*informatie over Europe Direct:

Wilt je meer weten over de instellingen, wetgeving, programma's en het beleid van de Europese Unie? Kom dan naar het informatiepunt 'Europe Direct'.

Wat is Europe Direct?

 
01 sep 2015

Nieuw cursusaanbod Europese beleidsvorming en Europese subsidies

Ik heb een heel goed idee!! Hoe vraag ik daar een Europese subsidie voor aan? Ik wil iets veranderen in Europa, maar hoe kan ik invloed uitoefenen? 

 

 
28 aug 2014

Europees Filmfestival (ook) in Bibliotheek Rotterdam.

“Eenheid in verscheidenheid” is de hoofdgedachte van de Europese Eenwording… Daarmee hoopt Europa dat individuele lidstaten dezelfde normen en kernwaarden omarmen met behoud van hun “eigenheid”.

Dat de werkelijkheid soms weerbarstiger is en er nog een lange weg te gaan is blijkt uit de te vertonen films. Bij de vier geprogrammeerde films worden we geconfronteerd met de beide Duitslanden in de periode voor de eenwoording, de verschillende manieren waarop in landen om wordt gegaan met homoseksualiteit, het omgaan met een dubbele cultuur, uitwisselingsprogramma’s voor studenten en Brussel…

 
26 aug 2014

100 jaar geleden trok de Eerste Wereldoorlog aan ons voorbij…

Als op 4 augustus in België de eerste Duitse soldaten de grens overtrekken is de oorlog een feit. In de dagen ervoor hebben verschillende Europese landen elkaar formeel de oorlog verklaard… De Nederlandse neutraliteit werd in deze oorlog gerespecteerd.

 
30 mrt 2013

Waarom lopen e-books in Amerika beter dan in Nederland ?

Het e-book wil maar niet echt aanslaan in Europa, terwijl in Amerika inmiddels één op de vier verkochte boeken digitaal is. Dat was voor Neelie Kroes aanleiding in haar toespraak tijdens de Salon du Livre enige dagen geleden nog eens de oorzaken te benoemen en aan te sporen tot gebundelde gepaste actie en standaardisering. E-books zijn te duur, mede door het hoge btw tarief, het aanbod is gering, en partijen in de boekenbranche werken niet goed samen. Zij is al enige jaren Europees Commissaris  belast met de portefeuille Digitale agenda.

Maar zij lichtte niet echt toe waarom Europa, waaronder Nederland achterloopt en waarom niet iedereen zit te wachten op een e-book. Louter oproepen om de handen ineen te slaan werkt ten dele. Maar misschien zijn toespraken daarvoor minder geschikt. Een analyse en het stellen van doelen, die zowel van toepassing zijn op de commerciële markt als op het publiek belang van brede toegang en cultureel erfgoed helpen mee aan het vormen van een waardevolle domein van digitale content. De vraag is of de belemmeringen, die nu voor bibliotheken zijn opgeworpen voor het uitlenen van e-books daaraan bijdragen.

Waarin verschillen Europa, waaronder Nederland en Amerika van elkaar als het gaat om de bereidheid  e-books te omarmen?