enquete

20 apr 2016

Vul de enquete in met vragen over het gebruik tablets door muzikanten

Op deze blog kom je regelmatig artikelen tegen over het muzikale toepassingen voor mobiele apparaten, dwz tablets, iPads, iPhones, smartphones.

 
11 apr 2014

Het imago van de bibliotheek

Het laatste onderzoek van 2013 ging over ons imago. Hoe ziet u ons? En wat voor beeld heeft u van de bibliotheek? De vragenlijst is ook voorgelegd aan een panel van niet-leden. Net zoals bij eerder onderzoek (uit 2011) is boeken nog steeds demeest genoemde spontane associatie (bijna 50%). Dit was hetzelfde in 2011. Onder de niet-leden is dit zelfs 56%. Andere spontane reacties zijn informatie (30%) en een bepaalde sfeer/gevoel (26%). Al deze reacties roepen bij u een positief beeld op. In vergelijking met het landelijke panel (dus van alle andere bibliotheken) bent vaker positief over het aanbod, maar wat minder vaak positief over de service/personeel.