auteursrecht

03 sep 2015

Oudste bladmuziek van het lied Happy Birthday gevonden

Bijna iedereen is op zijn verjaardag wel eens toegezongen met “Happy birthday to You”. Niemand wist tot nu toe waar dit lied vandaan kwam. Met de vondst van een meer dan honderd jaar oud manuscript is daar nu een antwoord op gekomen. James Procell, hoofd van de bibliotheek van de Universiteit van Louisville vond de handgeschreven bladmuziek bij het doornemen van een nog ongecatalogiseerde order met losse documenten. Het maakt onder de titel "Good Morning to All," deel uit van een bundel met ongeveer 30 kinderliedjes getiteld ‘Song stories for kindergarten’ (Liedverhalen voor de kleuterschool). Hoewel de eerste pagina van het lied ontbreekt en de melodie licht afwijkt van de melodie die wij kennen is de overeenkomst onmiskenbaar. Wellicht is de melodie eerder vastgelegd in bladmuziek, maar dit is voorlopig de oudst bekende versie. Vast staat dat het lied in deze oorspronkelijke vorm geschreven is door een zekere Mildred Hill, een inwoner van Louisville samen met haar zus Patty.

Dit heeft in America direct voor auteursrechtelijke reuring gezorgd.

 
06 mei 2014

Aktie in de VS tegen illegale verspreiding van bladmuziek

Berichtgeving over illegale verspreiding van bestanden via internet speelt zich vooral af rond speelfilms, muziek, ebooks, computerprogramma’s. Vorige maand stond bladmuziek even centraal, niet hier in Europa maar in de Verenigde Staten tijdens de ‘Anti-Piracy awareness event’. Songwriters verenigen zich al een aantal jaren in hun verzet tegen illegale distributie van bladmuziek via internet. Nu vroegen ze expliciet aandacht voor het groeiende probleem:

 
06 feb 2012

KoppieCopy, slim omgaan met de auteurswet

Jongeren maken veel en vaak gebruik van alles wat er op internet te vinden is. Met copy-paste plakken ze plaatjes of tekst in hun werkstuk of pimpen ze hun hyves of facebookpagina op. Downloaden van muziek en films, voor vrijwel alle jongeren is dat een fluitje van een cent.

Maar mag het allemaal wel en hoe verhoudt zich dat tot de auteurswet?

 
23 sep 2011

Gratis bladmuziek op internet?

Muziek op internet is al jaren een hot item in de media. En dan gaat het vooral om verschuivingen in de markt van muziekdragers met daarmee gepaard gaande grote commerciele en auteursrechtelijke belangen en conflicten met alle problemen voor de rechthebbenden rond het illegaal downloaden van muziek.