Artikelen over Muziek maken

22 jul 2014

Notezilla synchroniseert bladmuziek met hoge kwaliteit audio

Notezilla bevat een verzameling partituren bekende klassieke werken, van Beethoven’s “Für Elise ” tot Handel’s “Messiah”, die je op de Ipad nauwgezet kunt laten meelopen met de audiouitvoering.  De app is vooral geschikt voor wie zich wil bekwamen in het lezen van muzieknoten, individueel of in klasseverband  of als hulpmiddel bij leren bespelen van een muziekinstrument.   Je kunt daarbij fragmenten herhaald laten afspelen of het tempo varieren. De app zelf is gratis en bevat een beperkt aantal muziekstukken.  Uitbreiden van het repertoire is mogelijk via aankoop.  Bekijk de videodemo:

 
21 jul 2014

Bladmuziek als beeldende kunst

Een bijzonder filmpje waarin bladmuziek en beeldende kunst op een verrassende manier met elkaar verbonden worden, van Mateo Negrin geheten ‘Glocal Sound’:

 
16 jul 2014

Klassieke bladmuziek via internet uit Finse koker

Als je het hebt over bladmuziek van klassieke werken op internet, waar je als gebruiker vrijelijk over kunt beschikken  dan hoor je al snel de naam Petrucci bibliotheek vallen met zijn tienduizenden partituren vooral in PDF formaat, waarvan de auteursrechten verlopen zijn. Het zijn voornamelijk scans van bestaande oude uitgaven. Het was jaren terug een initiatief van een Canadese student, die iedereen uitnodigde partituren te plaatsen op zijn portal.

Daarnaast zijn er ook kleinschaliger internetprojecten die zich ten doel stellen bladmuziek van klassieke werken via internet ter beschikking te stellen. Een bijzonder initiatief vond enige jaren geleden plaats in Finland. Tiina Tolonen, bibliothecaris van de Oulu Universiteit voor toegepaste wetenschappen  (zie afb rechts) was bekend met de uitgebreide persoonlijke digitale collectie bladmuziek van lector Kari Kuosmanen. Het plan werd opgevat deze, voorzover auteursrechtvrij, vrijelijk digitaal aan te bieden.

 
10 jul 2014

50.000 oude Nederlandse liederen online beschikbaar

Een ongekende schat aan Nederlandse liedteksten  is sinds 19 juni online beschikbaar via  liederenbank.nl.  Het gaat daarbij om volksliederen, geuzenliederen, psalmen en kerstliederen, marktzangen, zeemansliederen, kinderliedjes en nog veel meer traditionele liederen van voor het jaar 1900, in totaal ongeveer 50.000. In de online liederenbank staan niet alleen teksten, maar ook melodieën. En - niet te vergeten- de literaire canon van het Nederlandse lied, met audio. Daar vind je bijvoorbeeld het Wilhelmus en de middeleeuwse ballade Het daghet inden oosten.

 
09 jul 2014

Primeur: bladmuziek scannen met je iPad, OCR voor muzieknotatie

Zo af en toe krijg ik de vraag hoe bestaande bladmuziek om te zetten naar een formaat, dat je kunt beluisteren of  bewerken (bijvoorbeeld transponeren). In eerdere blogartikelen verwees ik daarvoor naar de mobiele app iSeeNotes en naar Photoscore, dat tot voorkort alleen voor de pc verkrijgbaar was. Photoscore werd tot nu toe geleverd met het standaard notenbewerkingsprogramma Sibelius maar is sinds kort als plugin beschikbaar voor de app NotateMe.

Dit revolutionaire programma zet op het scherm geschreven muzieknoten om in een strak notenbeeld. Daar is nu een bladmuziekherkenningsprogramma aan toegevoegd. Maak met je iPad een foto van een bladmuziekpagina en je kunt deze daarna afspelen en bewerken !

 
02 jul 2014

Organiseer je gitaarlessen met de app Guitar Notes

Bijna iedere gitaarleraar herkent het wel.  Er bestaat geen enkel lesboek , dat volledig tegemoetkomt aan de specifieke  wensen en capaciteiten van elke individuele leerling.  Het komt er in de praktijk op neer dat je her en der materiaal verzamelt, boeken en losse prints en aantekeningen voor elk van je leerlingen. Dat bracht  Ryan Lendt ertoe een app te ontwikkelen, Guitar Notes, die vooral bedoeld is voor het organiseren van muzieklessen en lesmateriaal, bestemd voor zowel docent als leerling.  Het is geen technisch geavanceerde app maar helemaal ontwikkeld vanuit en afgestemd op de dagelijkse lespraktijk. Je kunt er op een geordende manier notities in maken, tabulatuur en accoorddiagrammen of pdf’s toevoegen. Uit de reacties op de appstore blijkt dat ook bandleden er ten behoeve van optredens er ook profijt van hebben. Een paar screenshots en een videodemo:

 
01 jul 2014

Bladmuziek zoeken in de nieuwe catalogus

Vandaag is bij Biliotheek Rotterdam de nieuwe catalogus  in gebruik genomen. De oude was niet meer toekomstbestendig en sloot onvoldoende aan op bijvoorbeeld landelijke diensten als 'landelijk lenen' en de binnenkort verschijnende app voor Mijn menu.

Niet alleen de manier van zoeken naar boeken verloopt anders, ook het zoeken naar bladmuziek is gewijzigd.

 
01 jul 2014

Bladmuziek in 3d voor muzikanten met een visuele beperking

Mensen met een visuele beperking zijn voor het lezen van teksten vaak aangewezen op het brailleschrift, waarvan de lettters gebaseerd zijn op combinaties van puntjes binnen een blok van 2 puntjes bij 3. Het brailleschrift voor bladmuziek is op dezelfde leest geschoeid. Nadeel is dat slechts een fractie van alle bladmuziek in braille is vertaald. Technische ontwikkelingen in het reliëf/3dprinten maken het steeds makkelijker het gangbare mensuraal muziekschrift in relief te drukken.

 
25 jun 2014

Drummen op je broekspijpen

Geen gesjouw met je drumstel, dat ook nog eens de nodige ruimte claimt, maar alles op zak, dat wil zeggen: je kleding als slagwerkinstrumentarium. De drumkit, die Tyler Freeman bedacht, bestaat uit sensoren, die je met klitteband aan de binnenkant van je kleding of schoenen kunt bevestigen. Door op die sensoren te tikken kun je meer dan honderd verschillende geluiden van muziekinstrumenten laten weerklinken. En ze zijn  aanslaggevoelig, waardoor je ook nog nuance kunt aanbrengen in de klank, bijvoorbeeld in het volume. Tyler Freeman kwam jaren geleden tijdens het trommelen met zijn handen op zijn bovenbenen op het idee dit verder digitaal uit te werken. De gadget, die hij ontwikkelde noemde hij DrumPants, mede tot stand gekomen via crowdfunding.  Bekijk de videodemo van DrumPants:

 
25 jun 2014

Positief effect muziekles op jonge leeftijd biologisch verklaard

MRI hersenscans tonen een mogelijke biologische relatie aan tussen muziekles op jonge leeftijd en een verbeterde werking van de hersenen ten aanzien van uitvoerende functies, zoals het schakelen tussen verschillende taken, oplossen van problemen en snel verwerken van informatie, bij zowel kinderen als volwassen.

Er wordt van tijd tot tijd onderzoek gedaan naar de effecten van het maken van muziek op leerprestaties, op cognitieve vaardigheden.  De resultaten lijken positief uit te pakken, maar dat je van muziek maken altijd slimmer wordt is lastig hard te maken. Volgens hoogleraar Muziekcognitie Henk Jan Honing is er maar één onderzoek, waarbij je mag aannemen dat het IQ van kinderen, die een jaar lang muziekonderwijs kregen, meer was gestegen dan bij kinderen- met dezelfde achtergrondkenmerken- , die dat muziekonderwijs niet kregen.