Muziekonderwijs via het digibord met Kazoo

08 dec 2015

Ondanks pogingen van overheidswege zoals dit jaar met Impuls Muziekonderwijs om het muziekonderwijs in het primair onderwijs met subsidies op de rails te zetten, is de hedendaagse praktijk binnen het onderwijs voorlopig nog weerbarstig. De nadruk ligt er nog steeds op cognitieve vakken als taal en rekenen en bij veel PABO’s  is muziek een specialisatie en geen standaard vak. De drempel bij leerkrachten om muziekles te geven ligt relatief hoog. Dat is meestal een kwestie van prioriteit en/of kunde.

In deze situatie ligt het voor de hand, wil je muziekonderwijs toch een volwaardige plek geven op school om externe expertise in huis te halen, verbindingen te leggen met bijvoorbeeld conservatoria, poppodia in de omgeving. Daar is die subsidie ook voor bedoeld.

Daarnaast biedt ook het digibord een helpende hand. Samen met Blink Uitgevers, een jonge uitgeverij met een passie voor kinderen en onderwijs, ontwikkelde Het Concertgebouw een digitale muziekmethode Kazoo.Scholen kunnen een bijdrage ontvangen voor de aanschaf van de digitale muziekmethode Kazoo voor schooljaar 2016-2017 via de subsidieregeling van  Impuls Muziekonderwijs. De doorlopende leerlijn van Kazoo moet er garant voor staan dat leerlingen gedurende tenminste acht aaneengesloten jaren wekelijks muziekles krijgen. 

Vooronderzoek voor dit project wees uit dat veel leerkrachten onzeker zijn over het geven van muziekonderwijs. Ze willen wel, maar durven niet en ze gaven ook aan tijdgebrek te hebben. Bestaande muziekmethodes werden vaak te moeilijk gevonden. De educatieve afdeling van het  Concertgebouw had al ervaring met het ontwikkelen van lessen voor basisscholen in Amsterdam en omgeving. Deze digitale methode wordt landelijk ingezet. Het Concertgebouw wordt uiteraard geassocieerd met klassieke muziek.  Kazoo is muzikaal gezien genreoverstijgend. De intentie is niet alleen de kinderen te enthousiasmeren en muzikale kennis en vaardigheden bij te brengen, maar ook de leerkracht te ondersteunen in het ontwikkelen van zijn of haar muzikale competenties. Niet alleen zingen maar ook andere muzikale domeinen komen aan bod volgens Anja van Keulen, Hoofd Educatie en Participatie van het Concertgebouw.

Meer informatie over Kazoo in het Novembernummer van het tijdschrift de Pyramide, in te zien op de 4e verdieping van de Centrale Bibliotheek en op de website van het Concertgebouw.

Bekijk een korte demo van een Kazoo proefles:

Minister Bussemaker, Pepijn Gunneweg (presentator), Ira Sloof (directeur Basisschool de Vlieger) en Jan Jaap Knol (directeur Fonds voor Cultuurparticipatie) roepen scholen op in navolging van de 15 'vroege starters' mee te doen aan de Impuls Muziekonderwijs:

Lees elders op deze blog:

Hoe weet je of een muziekmethode past binnen je school? Is er bijvoorbeeld sprake van een leerlijn? Wordt er vakoverstijgend gewerkt? Kun je er zelfstandig mee aan de slag? Het LKCA analyseerde enkele muziekmethoden voor het primair onderwijs

Overige links:

 

Klik hier voor een lijst met boeken (17), te leen in Bibliotheek Rotterdam over muziekonderwijs.

Uitgelicht:

Muziek leren : handboek voor het basis- en speciaal onderwijs
Muziek op de basisschool is vaak nog een ondergeschoven kindje. In tien artikelen, geschreven door verschillende deskundigen, wordt in dit prijzige boek een actueel overzicht gegeven van de rol die muziek kan hebben op de basisschool. Men gaat in op het lerende kind (onder andere het waarom van muziekonderwijs, de nieuwe visie op leren), muziek en school (onder andere het innovatieve vermogen van de leerkracht) en de invloed van de maatschappelijke omgeving op de inhoud van muziekonderwijs.
NBD/Biblion.

 

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

Meer informatie over formaatmogelijkheden

CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt spam-inzendingen te voorkomen. Let op: hoofdlettergevoelig.
Beeld-CAPTCHA
Voer de bovenstaande karakters in.