Artikelen over Muziek maken

13 aug 2014

Muzikaal verloop op een artistieke manier visualiseren

Alexander Chen is hoofd van Google Creative Lab new York. Op zijn websites kun je een aantal van zijn muzikaal visuele projecten zien en beluisteren. Voor het in beeld brengen van Bach’s eerste cellosuite bedacht hij een lijnenspel waarin kleine balletjes de snaren aantokkelen. In plaats van een cello hoor je een harp om het verband tussen audio en beeld te versterken. Hoe langer een snaar hoe lager de toon is bij het aantokkelen. En omgekeerd hoe korter een snaar des te hoger de toon is. Allemaal natuurkundig te verklaren. De snaren zie je dan ook bij elke noot ook veranderen van lengte conform de hoogte van de toon. Kijk en luister:

 
06 aug 2014

Muziek tijdens de eerste wereldoorlog

Het uitbreken van de eerste wereldoorlog wordt dit jaar, honderd jaar later, volop herdacht in boeken, documentaires, krantenartikelen etc. De impact op de muziek uit die tijd krijgt o.a. aandacht in het programma van het Gergievfestival in Rotterdam op 12,13 en 14 september. De muziekkeuze laveert daarbij tussen twee uitersten, tussen die van escapisme en omgaan met trauma’s. Richard Strauss is met de sprookjesachtige opera 'Die Frau ohne Schatten' exponent van de eerste tendens, terwijl Alban Berg’s opera 'Wozzeck' het drama uitbeeldt van een getraumatiseerde soldaat, die zijn vrouw vermoordt. Toch vinden we in de Franse muziek veel meer voorbeelden van directe verwijzingen naar de oorlog dan bij de Duitse muziek. Ravel bijvoorbeeld droeg elk deel van zijn 'Le tombeau de Couperin' op aan een omgekomen vriend.  En zijn pianoconcert voor de linkerhand, geschreven voor de pianist en oorlogsinvalide Paul Wittgenstein zou zonder die oorlog nooit geschreven zijn.

 
05 aug 2014

Het delen van muzikale instructie via internet

Als je nagaat hoe internet onze manier van leven en werken heeft beinvloed dan duikt al snel het sleutelwoord ‘delen’op: niet alleen het geven en ontvangen maar ook het delen van informatie, van kennis en vaardigheden heeft door internet een enorme vlucht genomen. Zo is internet ook min of meer ooit ontstaan, als een communicatiemiddel rond onderzoek en kennis tussen universiteiten in de wereld. Inmiddels zijn we een paar decennia verder en een wereld zonder internet zou de maatschappij, de economie totaal ontwrichten. De gevolgen voor de muziekindustrie waren en zijn ingrijpend. Kijk naar de opkomst van diensten als iTunes voor het kopen van muziek in digitale vorm en Spotify voor het streaming luisteren.

Voor de muzikant kan internet een inspirerende en nuttige bron van kennis en informatie zijn:

 
25 jul 2014

Anatomie van liedjes

anatomy of songs

Bron: Wrong Hands Cartoons by John Atkinson ©2011-2014

 
22 jul 2014

Notezilla synchroniseert bladmuziek met hoge kwaliteit audio

Notezilla bevat een verzameling partituren bekende klassieke werken, van Beethoven’s “Für Elise ” tot Handel’s “Messiah”, die je op de Ipad nauwgezet kunt laten meelopen met de audiouitvoering.  De app is vooral geschikt voor wie zich wil bekwamen in het lezen van muzieknoten, individueel of in klasseverband  of als hulpmiddel bij leren bespelen van een muziekinstrument.   Je kunt daarbij fragmenten herhaald laten afspelen of het tempo varieren. De app zelf is gratis en bevat een beperkt aantal muziekstukken.  Uitbreiden van het repertoire is mogelijk via aankoop.  Bekijk de videodemo:

 
21 jul 2014

Bladmuziek als beeldende kunst

Een bijzonder filmpje waarin bladmuziek en beeldende kunst op een verrassende manier met elkaar verbonden worden, van Mateo Negrin geheten ‘Glocal Sound’:

 
16 jul 2014

Klassieke bladmuziek via internet uit Finse koker

Als je het hebt over bladmuziek van klassieke werken op internet, waar je als gebruiker vrijelijk over kunt beschikken  dan hoor je al snel de naam Petrucci bibliotheek vallen met zijn tienduizenden partituren vooral in PDF formaat, waarvan de auteursrechten verlopen zijn. Het zijn voornamelijk scans van bestaande oude uitgaven. Het was jaren terug een initiatief van een Canadese student, die iedereen uitnodigde partituren te plaatsen op zijn portal.

Daarnaast zijn er ook kleinschaliger internetprojecten die zich ten doel stellen bladmuziek van klassieke werken via internet ter beschikking te stellen. Een bijzonder initiatief vond enige jaren geleden plaats in Finland. Tiina Tolonen, bibliothecaris van de Oulu Universiteit voor toegepaste wetenschappen  (zie afb rechts) was bekend met de uitgebreide persoonlijke digitale collectie bladmuziek van lector Kari Kuosmanen. Het plan werd opgevat deze, voorzover auteursrechtvrij, vrijelijk digitaal aan te bieden.

 
10 jul 2014

50.000 oude Nederlandse liederen online beschikbaar

Een ongekende schat aan Nederlandse liedteksten  is sinds 19 juni online beschikbaar via  liederenbank.nl.  Het gaat daarbij om volksliederen, geuzenliederen, psalmen en kerstliederen, marktzangen, zeemansliederen, kinderliedjes en nog veel meer traditionele liederen van voor het jaar 1900, in totaal ongeveer 50.000. In de online liederenbank staan niet alleen teksten, maar ook melodieën. En - niet te vergeten- de literaire canon van het Nederlandse lied, met audio. Daar vind je bijvoorbeeld het Wilhelmus en de middeleeuwse ballade Het daghet inden oosten.

 
09 jul 2014

Primeur: bladmuziek scannen met je iPad, OCR voor muzieknotatie

Zo af en toe krijg ik de vraag hoe bestaande bladmuziek om te zetten naar een formaat, dat je kunt beluisteren of  bewerken (bijvoorbeeld transponeren). In eerdere blogartikelen verwees ik daarvoor naar de mobiele app iSeeNotes en naar Photoscore, dat tot voorkort alleen voor de pc verkrijgbaar was. Photoscore werd tot nu toe geleverd met het standaard notenbewerkingsprogramma Sibelius maar is sinds kort als plugin beschikbaar voor de app NotateMe.

Dit revolutionaire programma zet op het scherm geschreven muzieknoten om in een strak notenbeeld. Daar is nu een bladmuziekherkenningsprogramma aan toegevoegd. Maak met je iPad een foto van een bladmuziekpagina en je kunt deze daarna afspelen en bewerken !

 
02 jul 2014

Organiseer je gitaarlessen met de app Guitar Notes

Bijna iedere gitaarleraar herkent het wel.  Er bestaat geen enkel lesboek , dat volledig tegemoetkomt aan de specifieke  wensen en capaciteiten van elke individuele leerling.  Het komt er in de praktijk op neer dat je her en der materiaal verzamelt, boeken en losse prints en aantekeningen voor elk van je leerlingen. Dat bracht  Ryan Lendt ertoe een app te ontwikkelen, Guitar Notes, die vooral bedoeld is voor het organiseren van muzieklessen en lesmateriaal, bestemd voor zowel docent als leerling.  Het is geen technisch geavanceerde app maar helemaal ontwikkeld vanuit en afgestemd op de dagelijkse lespraktijk. Je kunt er op een geordende manier notities in maken, tabulatuur en accoorddiagrammen of pdf’s toevoegen. Uit de reacties op de appstore blijkt dat ook bandleden er ten behoeve van optredens er ook profijt van hebben. Een paar screenshots en een videodemo: