Zes knappe koppen 3

11 apr 2014

De derde reeks knappe koppen waaronder weer Plato maar die spreekt hier voor Socrates. Socrates' uitlatingen zijn ons alleen overgeleverd in de teksten van anderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kunst om gelukkig te zijn

De kunst om gelukkig te zijn

Schopenhauer, Arthur (978-94-610-5506-4)
De Duitse filosoof Arthur Schopenhauer (1788-1860) staat bekend als een doorgewinterde pessimist. Het leven is een tranendal, alle strevingen eindigen in mislukking; zin en geluk zijn oppervlakte verschijnselen. Daarmee in ogenschijnlijke tegenspraak zijn de vijftigtal levensregels die de bezorger en vertaler in Schopenhauers oeuvre hebben aangetroffen en die hier opnieuw in een Nederlandse vertaling worden uitgebracht. Naar het schijnt heeft zijn pessimisme hem niet verhinderd een soort praktische levensfilosofie te ontwerpen voor al degenen die desalniettemin proberen gelukkig te worden. De bezorger van de tekst concludeert zelfs dat Schopenhauer met deze levensregels zijn eigen pessimisme ondermijnt. Echter, de levensregels hebben daarvoor te weinig inhoud en zijn te veel gemaakt naar zijn grote voorbeeld, de zeventiende-eeuwse Spaanse jezuïet Garcian om als positief te kunnen en mogen worden ingeschat. Een overbodig boek; verwarrend bovendien omdat het ingaat tegen wat Schopenhauer zelf duidelijk als zijn standpunt heeft aangegeven. Pocketuitgave; kleine druk. - Wim Fievez
Reflecties op het joodse vraagstuk

Reflecties op het joodse vraagstuk

Sartre, Jean-Paul (978-94-610-5774-7)
Dit beroemde essay/pamflet van de gerenommeerde Franse filosoof en schrijver Jean-Paul Sartre verscheen in 1947 in het Nederlands en nu, na 65 jaar wederom in een nieuwe vertaling. Het bestaat uit vier onderdelen: een portret van de antisemiet, een portret van de democraat, een analyse van het effect van antisemitisme alsmede de oproep tot een authentiek joodse identiteit en bewustzijn, en een kort slothoofdstuk waarin het antisemitisme wordt omschreven als het probleem van niet-joden. Met name de eerste gedeelten hebben, hoewel sterk op de Franse situatie van pal na de Tweede Wereldoorlog gericht, niets aan actualiteit ingeboet. Het laatste, meer gedateerd overkomende deel, heeft na verschijnen (1946) niet alleen weerwoord, maar ook andere invullingen gekregen. Onder anderen - om je tot de Franse filosofie te beperken - door Alain Badiou met een overigens aanzienlijk moeilijker boek: 'Het woord jood' (vertaald in 2008). In het colofon wordt ten onrechte melding gemaakt van een afbeelding op het omslag waarvoor de uitgever uiteindelijk geen toestemming kreeg. - Els van Swol
Dialogen

Dialogen

Plato (978-90-315-0277-6)
In een ongewijzigde herdruk van de vertaling door M.A. Schwartz uit 1960 zijn de vier bekendste dialogen van de Griekse filosoof Plato (427-347 v.Chr.) uitgebracht: het Symposium, de Apologie, Crito en Phaedo. Deze dialogen gaan over nog steeds actuele thema's en geven bovendien een levendig beeld van de leermeester van Plato, Socrates. Het Symposium (drinkgelag) bevat het beroemde debat over de liefde, de Apologie de verdedigingsrede van Socrates voor het gerecht. Crito (over de trouw aan de wetten) speelt zich af in de gevangenis waar Socrates zit in afwachting van de gifbeker en Phaedo is een gesprek over de onsterfelijkheid van de ziel tussen Socrates en zijn vrienden tijdens de laatste dag van zijn gevangenschap en eindigt in een beschrijving van zijn dood. De dialogen hebben niets aan kracht ingeboet en zijn bijzonder indrukwekkend, ook voor lezers die het werk van Plato niet kennen. De vertaling door Schwartz is ondanks een soms gedateerde woordkeus zeer fraai en meeslepend. Het nawoord en de verklarende noten van Bartelink zijn kort en helder. - Prof.dr. E.A. Hemelrijk
Brieven over het kwaad

Brieven over het kwaad

Spinoza, Benedictus de (978-90-284-2488-3)
In 1664-1665 schreven de filosoof Spinoza en de graanhandelaar Van Blijenbergh elkaar acht brieven over het kwaad. Centrale kwestie is wie verantwoordelijk is voor het kwaad. Volgens de protestant Van Blijenbergh creëert Spinoza een dilemma: als de mens geen vrije wil heeft, veroorzaakt God zelf het kwaad, óf het kwaad wordt door God goedgekeurd en zelfs gewild. Spinoza poogt zijn ideeën uit te leggen, dat het kwaad een menselijke denkcategorie is en geen eigenschap van gebeurtenissen of dingen. Van Blijenbergh blijft echter bij zijn bijbelse godsbeeld, zodat beiden niet tot verstaan komen en Spinoza uiteindelijk de briefwisseling afkapt. Een boeiende hertaling, actueel, uitstekend leesbaar en met uitgebreid commentaar en voorafgegaan door een uitgebreide inleiding op de brieven van hertaalster Miriam van Reijen. Storend want onnodig is de expliciete apologetische stellingname van Van Reijen, die Van Blijenbergh wegzet als een moralistische gelovige met een antropomorf godsbeeld, en op grond van Spinoza's mensvisie pleit voor het opgeven van geloof in de menselijke vrije wil. Verzorgde uitgave in gebonden uitvoering met leeslint. - Dr. Taede A. Smedes
De onwetende wijsgeer

De onwetende wijsgeer

Voltaire (978-90-5515-875-1)
Voltaire (1694-1778) was geen schrijver van doorwrochte wijsgerige werken, daar was zijn geest te snel en te ongedurig voor en zijn woede vaak te groot. Brieven en dialogen schreef hij, vertogen met korte hoofdstukken, stijlvol, humoristisch, cynisch, soms dodelijk, en altijd gedreven door een intense betrokkenheid bij en verontwaardiging over wat mensen elkaar aandoen uit naam van hun God of uit naam van hun vermeende rechtvaardigheid. Wat dit laatste betreft, lijkt er nog niet veel veranderd, en dat maakt het werk van Voltaire weer uitermate actueel. Alle lof dus voor de vertaalster die deze keuze uit het mengelwerk voortreffelijk heeft vertaald. Met chronologie en uitvoerige aantekeningen. Jammer dat een index ontbreekt. - Dr. D.G. van der Steen
Over kleur

Over kleur

Wittgenstein, Ludwig (978-94-610-5719-8)
n de nalatenschap van Ludwig Wittgenstein werd een bundel aantekeningen aangetroffen over een thema dat niet tot de centrale thema's van de (moderne) wijsbegeerte behoort. Door de aantekeningen heen groeit wel een beeld van het centrale wijsgerige belang van het thema voor Wittgenstein: het verschijnsel kleur toont de ontoereikendheid van taal aan. Maar hoe kan een mens dan de namen van kleuren aanleren. Hoe is communicatie over kleuren, zoals in de kunst(kritiek) of het dagelijkse leven dan toch mogelijk, zelfs zinvol. Het boek is niet zo opgezet dat het komt tot een doortimmerd theoretisch antwoord, maar vanuit allerlei invalshoeken worden sporen verkend en mogelijke duidingen, veronderstellingen, opgeworpen en weer verworpen. Het boek geeft voortdurend uitzicht op de centrale thema's van Wittgenstein zonder een systematische inleiding in zijn denken te worden; het geeft in zicht daarop als werk 'in uitvoering'. Bevat een verklarende woordenlijst, de brieven van Lichtenberg en Runge aan Goethe, nawoord van de vertaler en een literatuuropgave. - P. v. Gennip
 

zes knappe koppen

Met veel plezier heb ik het blog over de zes knappe koppen gelezen. Ook heb ik vooral genoten van de bijzondere beelden van Eveline van Duyl die nu in de hal en eerste verdieping staan. Over die ervaring heb ik op mijn eigen site een blog geschreven. Het is bijna een publiciteit voor de Centrale Bibliotheek. Interesse om het te lezen? Kijk op http://www.eb-ateliers.nl/index.php/blog.html. Is het een linkje op de site van de bibliotheek waard?

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

Meer informatie over formaatmogelijkheden

CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt spam-inzendingen te voorkomen. Let op: hoofdlettergevoelig.
Beeld-CAPTCHA
Voer de bovenstaande karakters in.