Resultaat Biebpanel “toekomstvisie”

10 feb 2017

In het landelijke Biebpanelonderzoek van eind 2016 stond de toekomst van de bibliotheek centraal. De hoofdvraag was: “Hoe ziet de bibliotheek er over 10 jaar uit?”

In tien jaar kan veel veranderen. Tien jaar geleden was Bibliotheek Rotterdam bijvoorbeeld nog onderdeel van de gemeente, waren er nog geen ebooks beschikbaar en ontsnapte Bokito uit zijn verblijf. Er is veel veranderd, maar veel is ook hetzelfde gebleven. Boeken en betrouwbare informatie zijn nog steeds belangrijke hoekstenen van de bibliotheek.

Een multifunctionele plek waar lezen centraal staat

Kijkend naar de toekomst zien we dit ook terug. Biebpanelleden geven aan dat boeken in de toekomst een grote rol blijven spelen voor de bibliotheek. Maar ook de mogelijkheid om in de bibliotheek te vergaderen, te studeren, cursussen en workshops te volgen en activiteiten te bezoeken zijn van belang. Onderstaande grafiek geeft het belang van de verschillende functies van de bibliotheek weer. De grootte van de bollen tonen het belang en de lijnen tussen de bollen laten zien in welke combinatie de antwoorden vaak gegeven zijn.

Deze veelheid aan producten zien we ook terug in de open antwoorden op de vraag hoe Bibliotheek Rotterdam zich gaat ontwikkelen. De rode draad in deze open antwoorden is de ontwikkeling van de bibliotheek naar een multifunctionele en flexibele omgeving. Een plaats waar veel mogelijk is en verbanden worden gelegd tussen ontspanning en ontwikkeling, maar ook verbindingen worden gelegd tussen mensen.

Deze resultaten bevestigen dat we als Bibliotheek Rotterdam op de goede weg zijn en dat is fijn! We zien de bibliotheek als een laagdrempelige omgeving waar je altijd meer krijgt dan waar je voor binnen komt. Een plek waar ontwikkeling en ontspanning hand in hand gaan met ontmoeting en ontdekking. Vernieuwing van de bibliotheken is gericht op deze brede en multifunctionele rol.

Bezoekers

Het Biebpanelonderzoek vindt met name plaats onder leden van de bibliotheek. Het onderzoek naar de toekomstvisie is daarnaast uitgevoerd onder bezoekers van de bibliotheek. De resultaten bij bezoekers laten een aantal opvallende verschillen zien ten opzichte van de resultaten bij leden.

Lezen, informatie en ontmoeting zijn ook bij bezoekers belangrijke kernfuncties. Bezoekers vinden het daarnaast in veel grotere mate belangrijk dat de bibliotheek een plek bied om te studeren en te werken. Ook het verkennen van nieuwe technologie en wetenschap wordt door bezoekers gezien als een belangrijke nieuwe rol.

Een interessante ontwikkeling. We werken op de achtergrond aan concepten om ook deze rol in de nabije toekomst te kunnen vervullen.

Biebpanel

Wil je ook meedenken met de bibliotheek? Meld je dan aan op www.biebpanel.nl. Je ontvangt dan vier keer per jaar een korte vragenlijst over allerlei onderwerpen die te maken hebben met de dienstverlening, het assortiment, de inrichting en de activiteiten van Bibliotheek Rotterdam.

 

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

Meer informatie over formaatmogelijkheden

CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt spam-inzendingen te voorkomen. Let op: hoofdlettergevoelig.
Beeld-CAPTCHA
Voer de bovenstaande karakters in.