Erasmus en Cincinnati

24 mrt 2015

Cincinnati is een grote stad in Amerika—in Ohio, een staat in het Midwesten van de Verenigde Staten. Deze stad in de Nieuwe Wereld is gesticht in 1788, dus ruim 300 jaar nadat Erasmus van Rotterdam werd geboren in een stad de Oude Wereld. Hoe is het mogelijk dat Erasmus en Cincinnati iets met elkaar te maken hebben?

De link tussen beiden is het begrip humanisme. Tegenwoordig verstaan we onder humanisme een levensbeschouwing met als kern het vermogen van de mens om zelf z’n leven zin te geven op basis van waarden als vrijheid, mondigheid, tolerantie en verantwoordelijkheid.

Als we Erasmus een humanist noemen, bedoelen we iets anders: Iemand die de studia humanitatis (vakken van beschaving) beoefende. Met dit Latijnse begrip worden vijf concrete vakken bedoeld: taal, communicatie, schrijfvaardigheid, geschiedenis (normen & waarden in de praktijk) en ethiek (normen & waarden in theorie).

Klassieke humanisten zoals Erasmus hebben het onderwijs van hun tijd drastisch veranderd. Erasmus was ontevreden over zijn eigen scholing. Tijdverspilling volgens hem. Hij wilde dat de net genoemde vakken centraal kwamen te staan. Alleen zo kon je mensen opleiden tot goede en mondige burgers van een samenleving. Dus pleitte hij voor onderwijshervorming.

Erasmus en de zijnen hadden succes. Ze zorgden ervoor dat het onderwijs blijvend op humanistische leest werd geschoeid. Hun succes blijkt uit allerlei voorbeelden. Soms op onverwachte momenten op onverwachte plekken. Bijvoorbeeld in Cincinnati, Ohio.

Lucius Quinctius Cincinnatus was een Romein uit de vijfde eeuw vóór Christus. Een aristocraat met een landgoed die zijn "land" (Rome) hielp door als generaal de vijand te verslaan. Na de overwinning legde hij zijn militaire macht meteen af. Hij ging terug naar zijn landgoed.

George Washington was een Amerikaan uit de 18e eeuw na Christus. Een aristocraat met een landgoed die zijn “land” (de VS) hielp door als generaal de vijand te verslaan. Na de overwinning legde hij zijn militaire macht meteen af. Hij ging terug naar zijn landgoed.

Ook in Washingtons tijd heerste in Amerika geen politieke eensgezindheid—al vond wel iedereen dat alleen Washington de boel bij elkaar kon houden. Met grote tegenzin liet hij zich overtuigen en tot president kiezen. Na twee termijnen trad hij vrijwillig terug.

Na de onafhankelijkheidsoorlog kwam er een vereniging van oud-officieren die onder leiding van George Washington hadden gevochten—de Society of the Cincinnati. Zijn manschappen beschouwden Washington als een moderne Cincinnatus, als een boegbeeld van juist gedrag: trouw aan de gemeenschap en niet belust op macht. Zelf wilden ze ook Cincinnatussen zijn. Een van de oud-officieren vernoemde een pas gestichte stad aan de rivier de Ohio naar zijn vereniging.

Zonder het humanistische onderwijs dat deze officieren hadden gekregen, was waarschijnlijk niemand op de gedachte gekomen om de vereniging te vernoemen naar een Romein die 2200 jaar eerder had geleefd. Erasmus was een van de grondleggers van dat humanistische onderwijs.

 

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

Meer informatie over formaatmogelijkheden

CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt spam-inzendingen te voorkomen. Let op: hoofdlettergevoelig.
Beeld-CAPTCHA
Voer de bovenstaande karakters in.