Mediawijsheid is een Open Boek

08 dec 2015

In de Bibliotheek op school is een naast lezen een rol weggelegd voor het mediawijs maken van leerlingen. In de eerste leerjaren ligt de focus vooral op lezen. In de bovenbouw wordt mediawijsheid steeds belangrijker. Onder mediawijsheid verstaan we de verzameling competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving. Het gaat om kennis, vaardigheden en houding.

De component mediawijsheid als onderdeel van de Bibliotheek op school is nog in ontwikkeling. Nadruk ligt op het vergroten van de vaardigheden bij leerlingen: informatievaardigheden en vervolgens om mediavaardigheden.

De Bibliotheek Rotterdam legt op dit moment de nadruk bij mediawijsheid vooral op ouderbetrokkenheid. Ouders hoeven namelijk geen echte expert te zijn om hun kind te begeleiden, maar het helpt natuurlijk wel als je als ouder iets van de basis af weet.
Een mediacoach van de bibliotheek bepaalt samen met de school de inhoud van de ouderbijeenkomst en verzorgt deze ook. Meer weten? Neem contact op met de leesconsulent van jouw school.

Interessante mediawijze websites
Mediawijzer.net

Mediawijzer.net is het Nederlandse Expertisecentrum mediawijsheid dat in 2008 is opgericht op initiatief van de Ministeries van van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Jeugd en Gezin. Mediawijzer.net heeft tot doel om de mediawijsheid van jongeren van 0 tot 18 jaar te bevorderen.

 

Kennisnet

Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ict. We zorgen voor een landelijke ict-basisinfrastructuur, adviseren de sectoren in het onderwijs en delen onze kennis met het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Samen met de sectorraden stellen we het onderwijs in staat zijn ambities te realiseren met ict.

mediawijsheid.nl

Mediawijsheid.nl wijst je de weg binnen het onderwerp mediawijsheid. Op deze website krijg je informatie over veilig en slim gebruik van (digitale) media. We laten zien bij welke organisaties je terecht kunt voor meer informatie en/of hulp. Zowel voor scholen als voor ouders.

 

Mediasmarties

Mediasmarties biedt een overzicht van kindermedia afgestemd op de leeftijd. Je vindt hier informatie over de inhoud en geschiktheid van mediaproducten zoals: televisieprogramma's, (bioscoop)films, online games, video games, apps en websites voor kinderen tussen de 1,5 tot en met 11 jaar.

 

Interessante mediawijze activiteiten

Media Ukkie dagen

De Media Ukkie Dagen hebben tot doel om opvoeders en professionals te ondersteunen bij de mediaopvoeding van kinderen van 0 t/m 6 jaar. De Media Ukkie dagen zijn een jaarlijks terugkerend evenementen en vinden plaats rond het einde van maart, begin april.

Week van de mediawijsheid

De Week van de Mediawijsheid vraagt jaarlijks aandacht voor het belang van mediawijsheid voor kinderen en jongeren vanaf 6 t/m 18 jaar en vindt jaarlijks eind november plaats. Onderdeel van de Week van de mediawijsheid is het spel 

MediaMasters

voor de groepen 7 en 8. De interactieve game biedt scholen een kans om op een toegankelijke en uitdagende manier met media in de klas aan de slag te gaan. Met hulp van leerkrachten, ouders, bibliotheken en mediacoaches ervaren kinderen de kansen van media, maar zullen ze ook alert moeten zijn én een kritische blik nodig hebben.

Jeugdkrakercompetitie

De Jeugkrakercompetitie is een initiatief van de Rijnbrink Groep, een provinciale service organisatie voor bibliotheken.

De Jeugdkrakercompetitie wil een bijdrage leveren om de kwaliteit van het zoeken door kinderen op internet te verbeteren. Deze zoekwedstrijd bestaat al meer dan 10 jaar en er zijn vele scholen die al vanaf het eerste jaar meedoen.

Interessante documenten die je kunt delen met collega’s

Judith Pietersma
specialist media & onderwijs

 

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

Meer informatie over formaatmogelijkheden

CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt spam-inzendingen te voorkomen. Let op: hoofdlettergevoelig.
Beeld-CAPTCHA
Voer de bovenstaande karakters in.